Avgöranden - Betalningsmottagare

Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04084

Fråga om byte av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).

Dokument: 2014-04084.pdf (86408)kB

Publicerad: 2014-12-19 15:00


Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04660

Fråga om särskilda skäl föreligger för annan betalningsmottagare av studiehjälp än vårdnadshavarna.

Dokument: 2013-04660.pdf (79120)kB

Publicerad: 2014-03-21 11:28


Beslut 2010-06-07/Dnr.2010-00868

Särskilda skäl att betala ut studiehjälp till annan än vårdnadshavare.

Dokument: 2010-00868.pdf (15826)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:34


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se