Avgöranden - Betalningsmottagare

Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04660

Fråga om särskilda skäl föreligger för annan betalningsmottagare av studiehjälp än vårdnadshavarna.

Dokument: 2013-04660.pdf (79120)kB

Publicerad: 2014-03-21 11:28


Beslut 2010-06-07/Dnr.2010-00868

Särskilda skäl att betala ut studiehjälp till annan än vårdnadshavare.

Dokument: 2010-00868.pdf (15826)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:34


Beslut 2009-03-16/Dnr.2009-00030

Om en studerande är omyndig betalas studiehjälp ut till den studerandes vårdnadshavare. Det här fallet tar upp vilka förutsättningar som finns att betala ut studiehjälp till någon annan än vårdnadshavare.

Dokument: 2009-00030.pdf (16691)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:28


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se