Överklagandenämnden för studiestöd

 Överklagandenämnden för studiestöd är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om tilldelning och återkrav av studiestöd.

 För myndighetens verksamhet gäller studiestödslagen (1999:1395), 
studiestödsförordningen (2000:655) samt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

 På myndighetens webbplats finns bland annat information om myndigheten, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden .

Aktuella handläggningstider

Handläggningsordningen för ärenden är att de avgörs i den ordning de kommer in till Överklagandenämnden.

Nämndens målsättning är att ärenden rörande beviljning av studiemedel (exempelvis ärenden om studieresultat eller antal veckor med studiemedel), ska avgöras på cirka fyra veckor.

När det gäller ärenden om återkrav av studiemedel är målsättningen att dessa ska avgöras på cirka nio veckor.

Pga. ärendenas komplexitet kan inte alltid dess målsättningar hållas och handläggningstiderna kan därför variera.

Av: Bengt Johnsson

Publicerad: 2015-09-15 14:10

Uppdaterad: 2016-01-12 09:50


Årsredovisning 2014

Här kan du hämta hem ÖKS årsredovisning för 2014,
exklusive den finansiella delen.
Årsredovisning 2014 exkl den finansiella delen.pdf

Av: Bengt Johnsson

Publicerad: 2015-02-24 08:40

Uppdaterad: 2015-02-25 09:37


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se