Överklagandenämnden för studiestöd

 Överklagandenämnden för studiestöd är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om tilldelning och återkrav av studiestöd.

 För myndighetens verksamhet gäller studiestödslagen (1999:1395), 
studiestödsförordningen (2000:655) samt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

 På myndighetens webbplats finns bland annat information om myndigheten, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden och information om hur man kontaktar myndigheten.

 ___________________________________________________

Begränsat öppethållande
Torsdagen den 2 april 2015 har myndighetens kansli öppet mellan
kl 09:00-12:00

 __________________________________________________________________

NYHET: ÖKS årsredovisning 2014

Här kan du hämta hem ÖKS årsredovisning för 2014, exklusive den finansiella delen. Årsredovisning 2014-.pdf
________________________________________________________

Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se